Facebook

A múzeum története

A Templom utca 12-ben, az ún. evangélikus paplakban az épület felújítását követően 1981-ben létrejött egy kiállítás, mely három gyülekezettörténeti eseményről emlékezett meg: Lackner Kristóf, Sopron tudós polgármestere halálának (1631) 350., a soproni országgyűlés (1681) 300. és a Türelmi rendelet kiadásának (1781) 200. évfordulójáról. A nagysikerű kiállítás két évig volt megtekinthető. Ezt követően több kiállításnak is helyett adott a múzeum, így 1983-ban a „Fejezetek a nyugat-dunántúli evangélikus iskolák történetéből”, majd a következő évben a nagy reformátorunk, Luther Márton (1483–1546) születésének 500. évfordulójáról. A ma is látható templom építésének 200 éves évfordulójára is kiállítást szerevezett a gyülekezet 1984-ben.

A kiállítások sikerein felbuzdulva 1986 júniusában nyílt meg az új, immár állandó kiállítás, mely új szempontok és új rendszer szerint adott általános összképet gyülekezetünk történetéről, intézményeink működéséről. A kiállítás több tematikus részből állt: foglalkozott a templom történetével, felszerelésével (harangok, orgona, kegyszerek), berendezésével. Válogatást adott a gyülekezet lelkészeinek munkásságából (bibliafordítás, énekeskönyvek, imádságos könyvek, bibliai szótár szerkesztése, katekizmus írása, más irodalmi, műgyűjtői, műfordító, oktató, nevelői tevékenység). Szólt a soproni evangélikus tanintézetek munkájáról, majd bemutatta a gyülekezet szerteágazó, sokirányú szeretetszolgálatát, az 1949–51 között működésüket beszüntetni kénytelen szeretetintézmények munkáját (Testvéregyesület, Nőegylet, Leányegyesület, Árvaház, helyi Gyámintézet, Diakonissza Intézet, Olvasó és Ifjúsági Egyesület). A kiállítás a soproni evangélikus szellem néhány kiemelkedő képviselőjének bemutatásával zárult.

A Soproni Evangélikus Egyházközség 2014-ben az államtól kárpótláson visszakapott egykori evangélikus népiskola épületébe (Színház utca 27.) költözött.  Itt az új, 21. századi igényeknek megfelelő gyülekezettörténeti kiállítás 2015. október 10-én nyitotta meg kapuit és azóta is várja a látogatókat.