Facebook

Hónap műtárgya/irata

galffy-adomanylevelGálffy Ádám adománylevele, 1676. augusztus 25.

A gyülekezet az évszázadok során számos jótevőjének mondhatott köszönetet, de mindannyiuk közül kiemelkedik Gálffy Ádám (1622-1686) császári és király kamarás személye. Soproni származású kereskedőcsalád sarja, aki miután bejárta a világot, részt vett a törökök elleni téli hadjáratban, majd 1674-ben a szabad vallásgyakorlás lehetősége miatt költözött vissza Sopronba.

Tizenkét évig élt még itt, ezalatt nagylelkű adományokkal gazdagította gyülekezetét. Miután az ő jelentős anyagi hozzájárulásával 1674-ben megépült első fatemplom két évvel később leégett, az új fatemplom építésére adakozók között ismét ott találjuk.

Az alább közölt adománylevélben hagyja a gyülekezetre gyűjteményünk egyik legbecsesebb darabját, a bibliai jelenetekkel díszített aranyozott ezüst keresztelőtálat a hozzá tartozó kancsóval együtt, amelyet az Iparművészeti Múzeum őriz, és 2017 októberéig állandó kiállításunkon megtekinthető.

Gálffy Ádám további értékes adományairól a későbbiekben is írni fogunk.

 

Én Gállffy Ádám, a római császári felség kamarása ennek erejével kinyilvánítom, mivel megengedhetem magamnak, hogy az én jó Istenem tiszteletére és szent használatára egy tiszta ezüst és díszesen aranyozott keresztelő tálat a hozzátartozó kancsóval, melyek együttesen bécsi súlymértékben 10 márkát és 4 latot tesznek ki augsburgi próbával, a mai napon a Soproni Evangélikus Konventnek adományozom. Az adományozás mindaddig érvényes, amíg Istenünk a soproni evangélikus gyülekezetet fenntartja, ennek megszűnése esetén a két tárgy tulajdonjoga minden vita vagy tiltakozás nélkül visszaszáll rám. Ezt az adományozást, nem saját kezűleg írtam, azonban aláírásommal és pecsétemmel is megerősítem.

Történt Sopronban, az 1676. évben augusztus hónap 25. napján

Adam Gallffy