Facebook

Lelkészi köszöntő

toth-karoly-lelkeszSzeretettel köszöntjük a Soproni Evangélikus Gyűjtemények honlapján. A reformáció Magyarországon az elsők között Sopronban jelent meg. Az így megszületett gyülekezet intézményeivel együtt a magyarországi evangélikusság egyik központjává vált. Ennek a közösségnek a csaknem félévezredes, gazdag múltjába és jelenébe nyújt bepillantást múzeumunk, levéltárunk és könyvtárunk.

A sokrétű anyag viszont nem csak a gyülekezet történetéről szól. A reformáció előtti időből is őrzünk emlékeket, amik tanúsítják, hogyan becsülték a soproniak a korábbi évszázadok örökségét. Az egyetemes és magyar történelem fordulatainak hatásairól is sok forrást találhatnak a nálunk kutatók.

A tág összefüggések ellenére a műtárgyak, iratok és könyvek elsősorban mégis a soproni evangélikusok történetéről tanúskodnak. Ez a történet ma is tart. Üldöztetések, tiltások és más nehézségek ellenére alapítása óta folyamatos az egyházközség élete. Ma is ugyanazon reformátori iratok szerint értjük és hirdetjük Isten igéjét, mint amik körül csaknem ötszáz éve izgatottan gyűltek össze a soproni polgárok. A fiatalok ma is abból a páratlan szépségű kehelyből vesznek először úrvacsorát konfirmációjukon, amely több mint háromszáz éve gyülekezetünk egyik legértékesebb műtárgya. Ma is rendszeresen tartunk alkalmakat német nyelven is, ami hetven évvel ezelőttig a gyülekezet többségi nyelve volt. Egy sokrétű, pezsgő életű közösség hívja Önt múltjának és jelenének megismerésére.

Reméljük, személyesen is találkozhatunk.

Tóth Károly lelkész

 

A Soproni Evangélikus Egyházközség honlapja:

http://sopron.lutheran.hu/