Facebook

Küldetésnyilatkozat

A Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjteményeinek, a Levéltárnak, a Múzeumnak és a Könyvtárnak közös feladata, hogy az ország legrégebbi evangélikus gyülekezetének múltját hitelesen, de a ma embere számára könnyen befogadhatóan, személyes hangon közvetítse. A gyűjteményébe került tárgyakat őrizze, konzerválja vagy restaurálja, a kutatók és látogatók számára igény esetén elérhetővé tegye, múltját kutassa és a feldolgozott eredményeket publikálja, gyűjteményét lehetőségeihez mérten gyarapítsa.

Bár gyűjtőköre a Soproni Evangélikus Egyházmegye területe, kitekintéssel él a Kárpát-medencei evangélikusokra és azon túl Európa evangélikus közösségére. Feladatát nem elszigetelten próbálja teljesíteni, hanem világi és egyházi, helyi, térségi, országos és német nyelvterületen dolgozó társintézményekkel együttműködve.

Gyűjteményei olyan tudástárak, melyekből bőven meríthetnek az oktatás, a tudomány és a művészetek képviselői.

Hisszük és valljuk, hogy gyülekezetünk történetének bemutatása nem csupán tudományos feladat, hanem hitvallás is amellett, hogy gyülekezetünk 450 éves történelmével csak azért büszkélkedhetünk, mert a történelem viharai során a gyülekezetet az Egyház Ura tartotta kezében.